Tư vấn bảo lãnh phát hành
Tư vấn bảo lãnh phát hành

SHS là công ty chứng khoán có đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm đã từng tham gia thực hiện bảo lãnh phát hành cho nhiều công ty niêm yết và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, với năng lực tài chính vững mạnh và mạng lưới khách hàng rộng lớn bao gồm các đối tác chiến lược, các tổ chức tài chính, các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư có tiềm năng, SHS hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành cho các khách hàng với khả năng thành công và hiệu quả cao nhất.

Các bước bảo lãnh phát hành bao gồm:

  • Giới thiệu cơ hội đầu tư, xác định nhu cầu thị trường;
  • Xây dựng phương án bảo lãnh phát hành;
  • Xác định giá phân phối, xác định giá bảo lãnh, thống nhất phương án bảo lãnh với khách hàng;
  • Thực hiện phân phối chứng khoán;
  • Thực hiện mua bảo lãnh theo cam kết đã ký (nếu có).
Sản phẩm dịch vụ