Mua bán và sáp nhập
Mua bán & Sáp nhập

SHS là một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức thực hiện hoạt động mua bán và sáp nhập. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cùng với các tổ chức hoàn thiện việc mua bán và sáp nhập một cách thành công, hiệu quả và nhanh chóng. Chúng tôi giúp khách hàng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mua, bán, trợ giúp làm khảo sát, định giá tài sản, làm thủ tục... Các khách hàng của chúng tôi thuộc các thành phần, bao gồm: các công ty, doanh nghiệp tư nhân, nhà nước và các tổ chức định chế tài chính. SHS sẽ tiến hành các thủ tục sau:

  • Thẩm tra chi tiết doanh nghiệp (Due diligence) và Định giá doanh nghiệp;

  • Xây dựng kế hoạch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;

  • Tìm kiếm và đàm phán với đối tác;

  • Hỗ trợ doanh nghiệp sau khi mua bán, sáp nhập.

Sản phẩm dịch vụ