SHS: Thông báo về việc thay đổi phí đối với dịch vụ tin nhắn SMS
26 Tháng Chín 2014        -

            Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) trân trọng thông báo, kể từ ngày 01/10/2014, SHS thực hiện thu phí Gói dịch vụ Tin nhắn SMS có thu phí với mức phí 8.800đ/tháng. Mức phí này được tính khi trong tháng tài khoản có ít nhất 1 tin nhắn thuộc danh mục tin nhắn có thu phí.

            Đối tượng áp dụng:

                  Tài khoản mở trước 01/10/2014: Dịch vụ Tin nhắn SMS có thu phí mặc định được đăng ký sử dụng từ tháng 10/2014 và SHS thực hiện thu phí hàng tháng khi trong tháng có phát sinh tin nhắn thuộc danh mục tin nhắn có thu phí.

                  Tài khoản mở từ 01/10/2014: Dịch vụ Tin nhắn SMS có thu phí được cài đặt khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.

Danh mục các tin nhắn SMS có thu phí và không thu phí

STT

Chi tiết thông tin

Thu phí

Không thu phí

1

Lệnh

 

 

 

Lệnh khớp/Lệnh Hủy

x

 

 

Lệnh đặt trước bị từ chối

x

 

2

Thông tin phát sinh tiền

   

 

Nộp/rút tiền tài quầy

 

x

 

Chuyển khoản nộp/rút tiền

 

x

 

Chuyển tiền thực hiện quyền mua chứng khoán

 

x

 

Thu phí lưu ký

x

 

 

Cổ tức tiền về

 

x

 

Thu phí SMS

 

x

3

Thông tin tài khoản mới

   

 

Đổi mật khẩu tài khoản/Kích hoạt thẻ OTP

x

 

 

Mở tài khoản giao dịch

x

 

 

Đổi mật khẩu của giao dịch online

x

 

 

Thông báo cập nhật tài khoản Ngân hàng

x

 

4

Thông tin dịch vụ tài chính

   
 

Hoàn tiền margin 3+

x

 
 

Tiền phát vay/Hoàn trả trong ngày

x

 

5

Thông tin thực hiện quyền:

x

 
 

Phát hành thêm, quyền chuyển đổi, cổ tức bằng CP/TP, cổ phiếu thưởng

x

 
 

Gửi thông báo về thực hiện quyền mua,…

 

x

6

Tin nhắn chúc mừng sinh nhật khách hàng, các chương trình của SHS: khuyến mại, thông báo sản phẩm mới…

 

x

 

Lưu ý: Kết quả khớp lệnh được nhắn tin ngay sau khi có lệnh khớp đầu tiên, các lệnh khớp sau trong khoảng thời gian 60 giây sẽ được gộp thành 1 tin nhắn.

            Để Đăng ký sử dụng dịc vụ soạn: SHS DK SMS 069CXXXXXX gửi đến 8088      

            Để Hủy sử dụng dịch vụ soạn: SHS HUY SMS 069CXXXXXX gửi đến 8088

SHS trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng

Kính chúc Quý khách hàng thành công!

 

 

 

 

Tin mới
09/11/2022 SHS: Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch thỏa thuận CP SHS
03/11/2022 SHS: CBTT Cổ đông nội bộ đăng ký giao dịch thỏa thuận CP SHS
28/09/2022 SHS : CBTT Quyết định của HĐQT thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở làm việc của Chi nhánh Tp. HCM
27/09/2022 SHS: CBTT Quyết định của HĐQT thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa SHS với Tổ chức có liên quan (SHB)
23/09/2022 SHS: Nhận Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi (với vốn Điều lệ 8.131.567.480.000 đồng)
19/09/2022 SHS: Thông báo ngày điều chỉnh Tổng số lượng chứng khoán SHS Nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa
13/09/2022 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9
06/09/2022 SHS: CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi
06/09/2022 SHS: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của SHS
06/09/2022 SHS: CBTT Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM
Tin trước
26/09/2014 Thông báo về việc thêm cổ phiếu LGC vào danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại SHS kể từ ngày 29/09/2014
04/07/2014 SHS: Thay đổi giấp phép thành lập Chi nhánh TP.HCM
04/07/2014 SHS: Thay đổi đơn vị kiểm toán
01/07/2014 SHS: Bổ sung danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ
26/06/2014 SHS thắng kiện, không có trách nhiệm mua lại 3.523.842 cổ phiếu GGG
23/05/2014 SHS: Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
07/05/2014 SHS: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM
25/04/2014 SHS công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014
18/04/2014 SHS công bố sửa đổi điều lệ và áp dụng điều lệ sửa đổi
18/04/2014 Công ty CPCK Sài Gòn - Hà Nội bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới