SHS: Công bố thông tin về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SHS.
28 Tháng Mười Hai 2015        -

SHS xin thông báo với Quý nhà đầu tư Giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại SHS là đến 49% trên vốn điều lệ của SHS.

 

Trân trọng thông báo.

 

Tin mới
24/04/2018 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.24.04.2018
24/04/2018 SHS: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 24.4.2018
Tin trước
Không có tin cũ hơn