Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của CTCP Thiết bị Điện miền Bắc do TCT Điện lực miền bắc sở hữu
13 Tháng Mười Một 2017        -

Tin mới
20/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu
20/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Công trình Giao thông 60 do công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ
17/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP do NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN sở hữu
17/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp VN do NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN sở hữu
14/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần CTCP Thương mại dịch vụ Quảng trường quốc tế do TCT Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ
14/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Công trình đô thị Gia Lai do UBND Tỉnh Gia Lai nắm giữ
13/11/2017 Thông báo về Quyết định sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần CTCP Nước sạch Vinaconex
13/11/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP do TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sở hữu
Tin trước
13/11/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của CTCP Cảng Thanh Hóa do TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sở hữu
10/11/2017 Thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư để mua cổ phiếu chào bán ra công chúng của Tổng công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam tại công ty cổ phần nước sạch Vinaconex
10/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP sở hữu
10/11/2017 Thông báo bán đấu gía CP của CTCP Xi Măng FICO Tây Ninh do công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang nắm giữ
10/11/2017 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC
08/11/2017 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG TẠI CTCP XI MĂNG FICO TÂY NINH
03/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Tổng Công Ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp – TNHH MTV
31/10/2017 Thông báo kết quả đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên 29
30/10/2017 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa
30/10/2017 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa