Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Chín Chín Núi do Công ty TNHH MTV Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp nắm giữ
13 Tháng Bảy 2017        -

Tin mới
09:06 Thông báo bán đấu giá quyền mua Cổ Phần Công Ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương
19/09/2017 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần thoái vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu Điện Khánh Hòa
18/09/2017 Thông báo đấu giá CTCP In Tài chính do Bộ Tài chính sở hữu
18/09/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần CADICO
12/09/2017 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanna Khánh Hòa
11/09/2017 Thông báo bán đấu gía CP lần đầu ra công chúng Tổng Công Ty Đầu tư Phát triển Đô thị Và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV
06/09/2017 Thông báo đấu giá CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Sông Đà sở hữu
06/09/2017 Thông báo đấu giá CTCP Thủy điện Hồ Bốn do Tổng công ty Sông Đà sở hữu
06/09/2017 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanna Khánh Hòa
05/09/2017 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2
Tin trước
07/07/2017 Tổng Công Ty Bảo Hiểm Hàng Không - Thông báo về việc chốt danh sách trả cổ tức năm 2016.
04/07/2017 Thông báo đấu giá CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu
04/07/2017 Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4
04/07/2017 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần CTCP Đầu tư – Xây lắp Viễn Thông Bạc Liêu
03/07/2017 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4
28/06/2017 Thông báo đấu giá CTCP Vận tải Vinaconex do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN sở hữu
28/06/2017 Thông báo đấu giá CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do CTCP Nhiệt điện Hải Phòng sở hữu
22/06/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng viễn thông Cần Thơ
22/06/2017 VIMICO: Danh sách NĐT đáp ứng điều kiện tham gia đăng ký mua cổ phần của CTCP Phát triển khoáng sản 4
20/06/2017 Thông báo đấu giá bán Cổ phân ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holding