Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Chín Chín Núi do Công ty TNHH MTV Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp nắm giữ
13 Tháng Bảy 2017        -

Tin mới
20/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu
20/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Công trình Giao thông 60 do công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ
17/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP do NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN sở hữu
17/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp VN do NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN sở hữu
14/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần CTCP Thương mại dịch vụ Quảng trường quốc tế do TCT Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ
14/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Công trình đô thị Gia Lai do UBND Tỉnh Gia Lai nắm giữ
13/11/2017 Thông báo về Quyết định sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần CTCP Nước sạch Vinaconex
13/11/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP do TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sở hữu
13/11/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của CTCP Thiết bị Điện miền Bắc do TCT Điện lực miền bắc sở hữu
13/11/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của CTCP Cảng Thanh Hóa do TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sở hữu
Tin trước
07/07/2017 Tổng Công Ty Bảo Hiểm Hàng Không - Thông báo về việc chốt danh sách trả cổ tức năm 2016.
04/07/2017 Thông báo đấu giá CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu
04/07/2017 Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4
04/07/2017 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần CTCP Đầu tư – Xây lắp Viễn Thông Bạc Liêu
03/07/2017 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4
28/06/2017 Thông báo đấu giá CTCP Vận tải Vinaconex do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN sở hữu
28/06/2017 Thông báo đấu giá CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do CTCP Nhiệt điện Hải Phòng sở hữu
22/06/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng viễn thông Cần Thơ
22/06/2017 VIMICO: Danh sách NĐT đáp ứng điều kiện tham gia đăng ký mua cổ phần của CTCP Phát triển khoáng sản 4
20/06/2017 Thông báo đấu giá bán Cổ phân ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holding