SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
28 Tháng Bảy 2017        -

SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị  công ty 6 tháng đầu năm 2017.

 

Chi tiết xem tại File đính kèm.

 

Tệp đính kèm:
 20170728_9626_SHS_BCBannien_BCtinhhinhquantri_6.2017_TT.rar
Tin mới
23/01/2018 SHS: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
19/01/2018 SHS: CBTT Báo cáo tài chính quý IV.2017
20/10/2017 SHS: Công bố Báo cáo tài chính quý III.2017.
14/08/2017 SHS: CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017
Tin trước
20/07/2017 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II.2017
20/04/2017 SHS: CBTT Báo cáo thường niên năm 2016
20/04/2017 SHS: CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2017.
31/03/2017 SHS: CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 được kiểm toán
31/01/2017 SHS: CBTT Báo cáo quản trị công ty năm 2016
20/01/2017 SHS: CBTT Báo cáo tài chính quý IV.2016
20/10/2016 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2016
15/08/2016 SHS: CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2016 được soát xét
29/07/2016 SHS: Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
20/07/2016 SHS: CBTT Báo cáo tài chính quý II.2016