SHS: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
24 Tháng Sáu 2020        -

SHS: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chi tiết xem tại file đính kèm hoặc Tại đây!
 

Tin mới
30/10/2020 SHS: Công bố thông tin về việc tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc
26/10/2020 SHS: Công bố thông tin mua lại trái phiếu SHS trước hạn
20/10/2020 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III.2020
12/10/2020 SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của TEG
29/09/2020 CBTT: SHS trở thành cổ đông lớn của PMC
18/09/2020 SHS CBTT: Quyết định của HĐQT về việc thành lập VPĐD SHS tại Hải Phòng
16/09/2020 Thông báo Mua lại trước hạn TPSHB2019/2Y-P3
16/09/2020 Thông báo về Ngày chốt và ngày thanh toán lãi Trái Phiếu TPSHB2019/2Y-P3
09/09/2020 SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu - CTCP EA Súp 5
09/09/2020 SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu - CTCP Xuân Thiện Thuận Bắc
Tin trước
16/06/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1/2020
11/06/2020 SHS: Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019 bằng tiếng Anh
10/06/2020 SHS: Thông báo của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh về giá tham chiếu ngày 10/6/2020
09/06/2020 SHS: Thông báo của Sở GDCK Hồ Chí Minh về sự cố giao dịch ngày 9/6/2020
09/06/2020 SHS CBTT đăng tải tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ 2020
09/06/2020 SHS báo cáo cơ cấu cổ đông tại ngày 20/05/2020
02/06/2020 Thông báo v/v mất Giấy Chứng nhận Sở hữu Trái phiếu Ngôi Sao Việt của Đoàn Khắc Minh
27/05/2020 SHS thông báo mời họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2020
28/04/2020 SHS: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05/2020
27/04/2020 SHS ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ 2020: 20/05/2020