SHS: Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027
01 Tháng Ba 2022        -

 Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư sở hữu cổ phần Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) trân trọng gửi tới Quý cổ đông và  Nhà Đầu tư sở hữu cổ phần Công ty Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

  1. Chi tiết thông báo
  2. Điều kiện đề cử, ứng cử
  3. Mẫu Thông báo đề cử, ứng cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông
  4. Mẫu Báo cáo công khai lợi ích có liên quan
  5. Nghị quyết HĐQT SHS v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
  6. Phụ lục III TT 96 - Bản cung cấp thông tin
  7. Bản Thông tin cá nhân (Mẫu 67 - Nghị định 155-2020/NĐ-CP)

Tin mới
27/02/2024 SHS: Bản tin Nhà đầu tư SHS tháng 1.2024
22/02/2024 SHS_Chủ tịch HĐQT đăng ký mua CP SHS
20/02/2024 SHS đã hoàn thành giao dịch Bán CP BHI (TCT CP Bảo hiểm SG-HN (BSHC))
15/02/2024 Ban Tổng Giám đốc SHS và đại diện các Phòng ban gặp mặt đầu Xuân
06/02/2024 SHS đăng ký bán CP BHI (TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội)
05/02/2024 SHS Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
02/02/2024 SHS: Thông cáo báo chí về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới
02/02/2024 CBTT: Thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
30/01/2024 SHS CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
26/01/2024 SHS: Bản tin Nhà đầu tư Kết quả kinh doanh Quý IV/2023
Tin trước
28/01/2022 SHS: CBTT NQ&BBH ĐHĐCĐ bất thường 2022
28/01/2022 SHS THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2022
27/01/2022 SHS: CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2021
27/01/2022 SHS: CBTT báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được đợt phát hành năm 2021- đã kiểm toán
20/01/2022 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV.2021
14/01/2022 SHS CBTT về việc hợp tác giữa SHS và SHB triển khai hoạt động bán lẻ Trái phiếu
11/01/2022 SHS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ
07/01/2022 SHS: Công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ Bất thường 2022
05/01/2022 SHS: Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp đợt 3
30/12/2021 SHS: THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022