Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
Sàn :
Lĩnh vực : >
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) ---
Giá mở cửa ---
Giá tham chiếu ---
Biến động 52 tuần ---
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN ---
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) ---
ROE ---
Beta ---
Số cổ phiếu đang lưu hành ---
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản ---
P/E pha loãng ---
P/B ---
EPS cơ bản (12 tháng) ---
EPS pha loãng (12 tháng) ---
Giá trị sổ sách ---
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về
HDBank: Thông báo chào bán Trái phiếu ra công chúng Đợt 2/2023 (11/07/2024)
Thông báo danh sách kênh thông tin & Nền tảng giao dịch chính thức của SHS (08/07/2024)
SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý III năm 2024 (08/07/2024)
SHS: Loại cổ phiếu HLD (sàn HNX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 08/07/2024 (05/07/2024)
CBTT: Quyết định của HĐQT về việc SHS thông qua giao dịch với Tổ chức có liên quan (02/07/2024)
CBTT: Quyết định của HĐQT về việc SHS thông qua giao dịch với Tổ chức có liên quan (02/07/2024)
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian và giá trị mua lại trước hạn TP Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (01/07/2024)
SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 06.2024 (01/07/2024)
Thông báo về việc Thanh toán mua lại trước hạn Trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận. (27/06/2024)
Thông báo điều chinh ngày Thanh toán mua lại trước hạn Trái phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III (27/06/2024)
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Cổ phiếu cùng ngành
>
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan