Tin cổ phần hóa niêm yết
Các tin khác:
18/03/2021   Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai sở hữu tại CTCP Chỉ sợi cao su VRG Sa Do
18/03/2021   Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Cao su Bến Thành sở hữu tại CTCP Chỉ Sợi Cao Su VRG Sa Do
12/03/2021   Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Lương Thực Lương Yên
12/03/2021   Thông báo bán đấu giá Cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam
05/03/2021   Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An
05/02/2021   THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC BUỔI XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ THỎA THUẬN TRỰC TIẾP QUYỀN MUA CỔ PHIẾU QUỸ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO DATC SỞ HỮU
04/02/2021   THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC BUỔI XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ THỎA THUẬN TRỰC TIẾP CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO VNPT SỞ HỮU
03/02/2021   Thông báo chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phiếu quỹ của CT TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
01/02/2021   Thông báo chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phiếu quỹ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
08/01/2021   Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Phát Điện 2
29/12/2020   Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Xây Dựng và Giao thông Bình Dương
24/12/2020   Thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần CTCP Xây lắp Bưu điện Huế thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
21/12/2020   Thông báo chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà
18/12/2020   Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Xây lắp Bưu điện Huế do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
16/12/2020   Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
110