Ngày Mở cửa Đóng cửa Thay đổi %Thay đổi KLGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận KLGD tổng cộng GTGD khớp lệnh (tỷ) GTGD thỏa thuận (tỷ) GTGD tổng cộng (tỷ)
Hiển thị
0