Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý III/2017
07 Tháng Bảy 2017        -

 

Chi tiết xem thêm ở File đính kèm.

Tệp đính kèm:
 20170707_131626_QD 170 DMGDKQ Q3.2017 07072017.pdf
Tin mới
20/04/2018 SHS: Loại cổ phiếu QCG (sàn HSX), ALV, PVE, S99, TKC, VMI, WSS (sàn HNX) ra khỏi DM chứng khoán ký quỹ từ ngày 20/4/2018
17/04/2018 SHS: Loại cổ phiếu DST (sàn HNX) ra khỏi DM chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS kể từ ngày 17/4/2018
12/04/2018 SHS: Loại cổ phiếu BHN (sàn HSX) và VKC (sàn HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 12/04/2018
10/04/2018 SHS: Loại PVC (sàn HNX) ra khỏi DM chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 10.4.2018
09/04/2018 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ thực hiện quý II.2018
06/04/2018 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán quý II.2018
03/04/2018 SHS: Thông báo loại HAG và KHA (sàn HSX) ra khỏi DM chứng khoán ký quỹ từ ngày 3/4/2018
02/04/2018 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 3.2018.
21/03/2018 Tài liệu đào tạo về chứng quyền có bảo đảm do HOSE cung cấp
20/03/2018 SHS: Thêm cổ phiếu DS3 (sàn HNX), VCI (sàn HSX) vào và loại TSC (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 20/3/2018
Tin trước
04/07/2017 SHS: Loại cổ phiếu VDS (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 5.7.2017
04/07/2017 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 6.2017
22/06/2017 Danh mục chứng khoán thực hiện GDKQ tại SHS từ 22/06/2017
19/06/2017 SHS: Thông báo loại VNL (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký qũy từ 19/06/2017
09/06/2017 SHS: Loại cổ phiếu HU3 (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ từ ngày 09/06/2017
07/06/2017 SHS: Thông báo loại NTL (sàn HSX) và HHC, PGS (sàn HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại SHS từ 6.6.2017
02/06/2017 SHS: Loại TRA (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ 2.6.2017.
02/06/2017 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ tháng 5.2017
25/05/2017 SHS: Thêm cổ phiếu DHM (sàn HSX) vào Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ từ ngày 25/5/2017
16/05/2017 Danh mục chứng khoán thực hiện Giao Dịch Ký Qũy tại SHS từ 17/05/2017