Thông báo bán đấu giá cổ phần CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội của UBND Thành phố Hà Nộ
22 Tháng Năm 2020        -

 

Tệp đính kèm:
 20200522_11416_Tài liệu đấu giá cổ phần HAB.rar
Tin mới
20/05/2024 Thông báo đấu giá Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
07/05/2024 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty Cổ Phần Sorbitol Pháp Việt
04/04/2024 Thông báo đấu giá Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang
15/03/2024 Thông báo đấu giá Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn
06/03/2024 Thông báo đấu giá Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
02/02/2024 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà Nước Tp.HCM
30/01/2024 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang
29/01/2024 Thông báo bán đấu giá cp của Công Ty Cổ Phần Thủy điện Miền Trung
29/01/2024 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
19/01/2024 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang
Tin trước
20/05/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Vận Tải Dầu Khí Đông Dương
14/05/2020 Thông báo Chào bán cạnh tranh của CTCP Công Trình Đô thị Bến Tre
13/05/2020 Thông báo bán đấu giá cp của CTCP Môi trường Đô thị Hạ Long Quảng Ninh do UBND Tỉnh Quảng Ninh sở hữu
11/05/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần CTCP Formach Do tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP sở hữu
10/04/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Phú Quốc
07/04/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Tập đoàn Tân Mai do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu
01/04/2020 Thông báo bán đấu giá cp của CTCP Nhiệt Điện Hải Phòng do SCIC sở hữu
30/03/2020 Thông báo Chào Bán Cạnh Tranh Của Tập Đoàn Hóa Chất VN Tại CTCP XNK Hóa Chất Miền Nam
30/03/2020 Thông báo bán đấu giá cp của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
24/03/2020 Thông báo bán đấu giá cp của CTCP Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất VN sở hữu