SHS: Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027
01 Tháng Ba 2022        -

 Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư sở hữu cổ phần Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) trân trọng gửi tới Quý cổ đông và  Nhà Đầu tư sở hữu cổ phần Công ty Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

  1. Chi tiết thông báo
  2. Điều kiện đề cử, ứng cử
  3. Mẫu Thông báo đề cử, ứng cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông
  4. Mẫu Báo cáo công khai lợi ích có liên quan
  5. Nghị quyết HĐQT SHS v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
  6. Phụ lục III TT 96 - Bản cung cấp thông tin
  7. Bản Thông tin cá nhân (Mẫu 67 - Nghị định 155-2020/NĐ-CP)

Tin mới
12/06/2024 SHS được vinh danh đơn vị có Dịch vụ Môi giới Tài chính tiêu biểu và ra mắt sản phẩm mới Margin TPLUS
10/06/2024 SHS: Chính sách sản phẩm Margin TPLUS
10/06/2024 SHS: Cải tiến không ngừng, Ra mắt tiện ích Mở tài khoản eKYC & Nạp tiền bằng QR
07/06/2024 CBTT: Bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán
07/06/2024 Sửa đổi và ban hành Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt
06/06/2024 SHS cung cấp cho SHB dịch vụ liên quan đến chào bán trái phiếu ra công chúng
27/05/2024 CBTT Báo cáo thường niên năm 2023 bằng tiếng Anh
21/05/2024 SHS: CBTT Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán
16/05/2024 SHS CBTT Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua tờ trình thay đổi điều lệ
Tin trước
28/01/2022 SHS: CBTT NQ&BBH ĐHĐCĐ bất thường 2022
28/01/2022 SHS THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2022
27/01/2022 SHS: CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2021
27/01/2022 SHS: CBTT báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được đợt phát hành năm 2021- đã kiểm toán
20/01/2022 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV.2021
14/01/2022 SHS CBTT về việc hợp tác giữa SHS và SHB triển khai hoạt động bán lẻ Trái phiếu
11/01/2022 SHS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ
07/01/2022 SHS: Công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ Bất thường 2022
05/01/2022 SHS: Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp đợt 3
30/12/2021 SHS: THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022