Thông báo về việc cập nhật thông tin khách hàng
20 Tháng Bảy 2022        -

Kính gửi: Quý Khách hàng
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn tới Quý Khách hàng vì đã sử dụng dịch vụ của SHS trong thời gian qua!
Nhằm tuân thủ quy định của Pháp luật và yêu cầu của Cơ quan quản lý trong công tác giám sát phòng chống rửa tiền, SHS kính đề nghị Quý Khách hàng:
-    Cung cấp đầy đủ các thông tin nêu dưới đây khi thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán;
-    Chủ động rà soát, liên hệ, phối hợp với SHS để cung cấp, cập nhật các thông tin nêu dưới đây ngay khi có bất kỳ sự thay đổi nào;
-    Cung cấp các thông tin cần thiết khác khi có yêu cầu của SHS;

Các thông tin đề nghị cung cấp:
o    Khách hàng là cá nhân Việt Nam: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ, số điện thoại, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại, mức thu nhập trung bình hàng tháng; tên, địa chỉ, số điện thoại nơi có thu nhập chính; họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của vợ, chồng, con.
o    Khách hàng là cá nhân nước ngoài: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ, số điện thoại, hộ chiếu, thị thực nhập cảnh, địa chỉ cư trú ở nước ngoài và ở Việt Nam.
o    Khách hàng là tổ chức: tên giao dịch, tên viết tắt, địa chỉ trụ sở, điện thoại, fax, số ngày cấp giấy phép thành lập, chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, cơ quan thành lập, lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tóm tắt cơ cấu tổ chức và bộ máy lãnh đạo, đại diện pháp luật, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, kế toán trưởng; Tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất; ngành nghề tạo doanh thu chính; Danh sách (họ tên, địa chỉ thường trú) thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban điều hành, kế toán trưởng; Danh sách (tên, địa chỉ, người đại diện) của công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện.
o    Khách hàng là cá nhân không quốc tịch: họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, chức vụ, sổ thị thực, cơ quan cấp thị thực, địa chỉ cư trú ở nước ngoài và ở Việt Nam.
o    Khách hàng là cá nhân từ 02 quốc tịch trở lên: bổ sung thêm thông tin về quốc tịch và địa chỉ đăng ký cư trú tại các quốc gia có quốc tịch.
o    Các thông tin nhận diện như nêu trên đối với Khách hàng là người có ảnh hưởng chính trị giữ chức vụ cao cấp trong cơ quan tổ chức hữu quan nước ngoài và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh-chị-em ruột của họ.
o    Người thụ hưởng tài khoản giao dịch chứng khoán; Đồng chủ sở hữu tài khoản giao dịch chứng khoán.
o    Cá nhân nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên của Khách hàng tổ chức.
o    Cá nhân nắm giữ từ 20% trở lên vốn điều lệ của tổ chức góp từ 10% vốn điều lệ trở lên của Khách hàng tổ chức.
o    Cá nhân ủy thác, ủy quyền; Cá nhân có quyền chi phối cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền trong trường hợp Khách hàng là bên nhận ủy thác đầu tư, ủy quyền giao dịch chứng khoán.
o    Các thông tin cần thiết khác.
-    Quý khách hàng liên hệ với Bộ phận Giao dịch tại Hội sở và các chi nhánh, Phòng giao dịch của SHS để cập nhật thông tin phù hợp với quy định trên.
SHS rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan nếu Quý Khách hàng không chủ động/phối hợp với SHS thực hiện như đề nghị nêu trên.
Trân trọng,
Website: https://www.shs.com.vn/Default.aspx

Tin mới
12/06/2024 SHS được vinh danh đơn vị có Dịch vụ Môi giới Tài chính tiêu biểu và ra mắt sản phẩm mới Margin TPLUS
10/06/2024 SHS: Chính sách sản phẩm Margin TPLUS
10/06/2024 SHS: Cải tiến không ngừng, Ra mắt tiện ích Mở tài khoản eKYC & Nạp tiền bằng QR
07/06/2024 CBTT: Bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán
07/06/2024 Sửa đổi và ban hành Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt
06/06/2024 SHS cung cấp cho SHB dịch vụ liên quan đến chào bán trái phiếu ra công chúng
27/05/2024 CBTT Báo cáo thường niên năm 2023 bằng tiếng Anh
21/05/2024 SHS: CBTT Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán
16/05/2024 SHS CBTT Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua tờ trình thay đổi điều lệ
Tin trước
20/07/2022 SHS: CBTT báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022
19/07/2022 SHS: CBTT Báo cáo thường niên 2021 bằng tiếng Anh
18/07/2022 SHS: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
18/07/2022 SHS: NNB&NCLQ thực hiện quyền Nhận CP SHS được phát hành để trả cổ tức năm 2021 và tăng VCP từ NVCSH
14/07/2022 SHS: CBTT SHS ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC, BCTLATTC năm 2022
07/07/2022 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 8
07/07/2022 SHS_ngày ĐKCC chốt DSCĐ nhận CP phát hành thêm (25%) (cổ tức năm 2021_18% và CP tăng Vốn cổ phần từ NVCSH_7%)
06/07/2022 SHS: CBTT UBCKNN đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
04/07/2022 SHS: Ngày giao dịch đầu tiên CP SHS niêm yết bổ sung sau đợt chào bán năm 2022
29/06/2022 SHS thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ phiếu KTL