SHS: Cải tiến không ngừng, Ra mắt tiện ích Mở tài khoản eKYC & Nạp tiền bằng QR
10 Tháng Sáu 2024        -

Để tiếp tục mang đến trải nghiệm tốt hơn cho Quý khách khi tham gia đầu tư tại SHS, chúng tôi liên tục cải tiến, mang đến những tiện ích mới tới Quý khách hàng. Từ nay Khách hàng có thể mở tài khoản chứng khoán eKYC hoàn toàn online tại SHS.


Ưu điểm tính năng mở tài khoản chứng khoán trực tuyến của SHS:

- Mở tài khoản chứng khoán 100% online, chỉ trong 3 phút

- Trọn bộ tài khoản: CKCS, Ký quỹ, Phái sinh

- Tính năng có trên cả 3 nền tảng: Web, Web Trading & App SHTrading

Cách 1: 

Truy cập website: https://online.shs.com.vn/mo-tai-khoan/

Cách 2: 

Truy cập Web Trading: https://trading.shs.com.vn/

Cách 3: 

Truy cập Ứng dụng SHTrading, Quý Khách có thể tải ứng dụng tại mã QR:


 

Tin mới
12/06/2024 SHS được vinh danh đơn vị có Dịch vụ Môi giới Tài chính tiêu biểu và ra mắt sản phẩm mới Margin TPLUS
10/06/2024 SHS: Chính sách sản phẩm Margin TPLUS
Tin trước
07/06/2024 CBTT: Bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán
07/06/2024 Sửa đổi và ban hành Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt
06/06/2024 SHS cung cấp cho SHB dịch vụ liên quan đến chào bán trái phiếu ra công chúng
27/05/2024 CBTT Báo cáo thường niên năm 2023 bằng tiếng Anh
21/05/2024 SHS: CBTT Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán
16/05/2024 SHS CBTT Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua tờ trình thay đổi điều lệ
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc thay đổi đại điểm trụ sở công ty
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc chia cổ tức