Thông báo bán đấu giá cổ phần CTCP Thương mại dịch vụ Quảng trường quốc tế do TCT Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ
14 Tháng Mười Một 2017        -

Tin mới
13/02/2018 Thông báo đấu giá Công ty CP Nhựa Bình Minh
09/02/2018 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long
08/02/2018 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty Mẹ - TCT Lương thực miền nam
07/02/2018 Thông báo bán đấu giá phần vốn góp của Trường đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU) sở hữu tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long
06/02/2018 Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tại Công ty Cổ phần Xây lắp 319
06/02/2018 Thông báo kết quả đấu giá mua quyền mua cổ phần của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tại Công ty Cổ phần Bê tông 319
05/02/2018 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Viện Dệt May
02/02/2018 Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội
01/02/2018 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tại Công ty Cổ phần Xây lắp 319
01/02/2018 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua quyền mua cổ phần của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tại Công ty Cổ phần Bê tông 319
Tin trước
14/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Công trình đô thị Gia Lai do UBND Tỉnh Gia Lai nắm giữ
13/11/2017 Thông báo về Quyết định sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần CTCP Nước sạch Vinaconex
13/11/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP do TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sở hữu
13/11/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của CTCP Thiết bị Điện miền Bắc do TCT Điện lực miền bắc sở hữu
13/11/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của CTCP Cảng Thanh Hóa do TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sở hữu
10/11/2017 Thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư để mua cổ phiếu chào bán ra công chúng của Tổng công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam tại công ty cổ phần nước sạch Vinaconex
10/11/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP sở hữu
10/11/2017 Thông báo bán đấu gía CP của CTCP Xi Măng FICO Tây Ninh do công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang nắm giữ
10/11/2017 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC
08/11/2017 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG TẠI CTCP XI MĂNG FICO TÂY NINH