SHS: Loại cổ phiếu MAS, SED, SJE (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 11.7.2017
12 Tháng Bảy 2017        -

Chi tiết xem tại File đính kèm!

Tệp đính kèm:
 20170712_8059_QD 176 DMGDKQ 11072017 - Loai MAS SED SJE.pdf
Tin mới
20/07/2017 SHS: Loại cổ phiếu VNF (sàn HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ từ ngày 20.7.2017
17/07/2017 SHS: Loại mã chứng khoán TDH (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 17/07/2017
Tin trước
07/07/2017 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý III/2017
04/07/2017 SHS: Loại cổ phiếu VDS (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 5.7.2017
04/07/2017 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 6.2017
22/06/2017 Danh mục chứng khoán thực hiện GDKQ tại SHS từ 22/06/2017
19/06/2017 SHS: Thông báo loại VNL (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký qũy từ 19/06/2017
09/06/2017 SHS: Loại cổ phiếu HU3 (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ từ ngày 09/06/2017
07/06/2017 SHS: Thông báo loại NTL (sàn HSX) và HHC, PGS (sàn HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại SHS từ 6.6.2017
02/06/2017 SHS: Loại TRA (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ 2.6.2017.
02/06/2017 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ tháng 5.2017
25/05/2017 SHS: Thêm cổ phiếu DHM (sàn HSX) vào Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ từ ngày 25/5/2017