SHS: Loại cổ phiếu MAS, SED, SJE (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 11.7.2017
12 Tháng Bảy 2017        -

Chi tiết xem tại File đính kèm!

Tệp đính kèm:
 20170712_8059_QD 176 DMGDKQ 11072017 - Loai MAS SED SJE.pdf
Tin mới
08/02/2018 SHS: Loại cổ phiếu BCI (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 8.2.2018
05/02/2018 SHS: Thêm cổ phiếu BWE (sàn HSX) vào DM chứng khoán ký quỹ từ 2.2.2018
01/02/2018 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 1.2018
29/01/2018 SHS: Thêm SJF (sàn HSX) vào DM chứng khoán ký quỹ từ ngày 29.1.2018
19/01/2018 SHS: Thêm cổ phiếu ONE (sàn HNX) vào DM chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 22.1.2018
08/01/2018 SHS: CBTT Danh mục chứng khoán sàn HNX thực hiện giao dịch ký quỹ Quý I.2018 áp dụng từ 8.1.2018
05/01/2018 SHS: CBTT Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ sàn HSX quý I.2018 có hiệu lực từ 5.1.2018
03/01/2018 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 12.2017
06/12/2017 SHS: Loại cổ phiếu ABT (sàn HSX) và cổ phiếu HDA (sàn HNX) ra khỏi DM chứng khoán ký quỹ từ ngày 6/12/2017
05/12/2017 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ tháng 11.2017
Tin trước
07/07/2017 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý III/2017
04/07/2017 SHS: Loại cổ phiếu VDS (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 5.7.2017
04/07/2017 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 6.2017
22/06/2017 Danh mục chứng khoán thực hiện GDKQ tại SHS từ 22/06/2017
19/06/2017 SHS: Thông báo loại VNL (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký qũy từ 19/06/2017
09/06/2017 SHS: Loại cổ phiếu HU3 (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ từ ngày 09/06/2017
07/06/2017 SHS: Thông báo loại NTL (sàn HSX) và HHC, PGS (sàn HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại SHS từ 6.6.2017
02/06/2017 SHS: Loại TRA (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ 2.6.2017.
02/06/2017 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ tháng 5.2017
25/05/2017 SHS: Thêm cổ phiếu DHM (sàn HSX) vào Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ từ ngày 25/5/2017