SHS: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
23 Tháng Giêng 2018        -

SHS: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

 

Chi tiết xem tại File đính kèm.

 

Tệp đính kèm:
 00010101_000_SHS_BCNam_CV.Baocaoquantricongty_2017.pdf
Tin mới
19/04/2024 SHS: CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2024
12/04/2024 SHS: CBTT Báo cáo thường niên năm 2023
27/03/2024 SHS: CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
27/03/2024 SHS: CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
30/01/2024 SHS CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
19/01/2024 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV/2023
24/10/2023 Thông qua Phương án SHS vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)
19/10/2023 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III/2023
14/08/2023 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét
14/08/2023 Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2023 được soát xét
Tin trước
19/01/2018 SHS: CBTT Báo cáo tài chính quý IV.2017
20/10/2017 SHS: Công bố Báo cáo tài chính quý III.2017.
14/08/2017 SHS: CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017
28/07/2017 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
20/07/2017 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II.2017
20/04/2017 SHS: CBTT Báo cáo thường niên năm 2016
20/04/2017 SHS: CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2017.
31/03/2017 SHS: CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 được kiểm toán
31/01/2017 SHS: CBTT Báo cáo quản trị công ty năm 2016
20/01/2017 SHS: CBTT Báo cáo tài chính quý IV.2016