SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
02 Tháng Ba 2022        -

SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
 

Ngày 01/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành Nghị Quyết số 01-2022/NQ-HĐQT về việc Lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty. Theo đó, thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty là ngày 27/04/2022.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 28/03/2022

Công ty xin trân trọng công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

SHS_CBTTbatthuong_CBTT ngay DKCC hop DHDCD thuong nien 2022

SHS_CBTTbatthuong_CBTT to chuc hop DHDCD thuong nien 2022

Tin mới
28/11/2023 SHS: Chứng khoán SHS ra mắt dịch vụ giao dịch phái sinh
14/11/2023 SHS Người nội bộ đăng ký việc bán CP SHS
13/11/2023 SHS Người nội bộ đã hoàn thành việc bán CP SHS
13/11/2023 SHS_Bản tin Nhà đầu tư tháng 11 năm 2023
09/11/2023 SHS: Thông báo nâng cấp Ứng dụng giao dịch trực tuyến
07/11/2023 SHS_ Người nội bộ đăng ký bán CP SHS
02/11/2023 SHS: Thông qua Phương án vay vốn theo hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)
02/11/2023 SHS: Cơ cấu cổ đông tháng 10/2023
27/10/2023 SHS: CBTT Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh của VSDC
24/10/2023 Thông qua Phương án SHS vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô
Tin trước
01/03/2022 SHS: Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027
28/01/2022 SHS: CBTT NQ&BBH ĐHĐCĐ bất thường 2022
28/01/2022 SHS THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2022
27/01/2022 SHS: CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2021
27/01/2022 SHS: CBTT báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được đợt phát hành năm 2021- đã kiểm toán
20/01/2022 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV.2021
14/01/2022 SHS CBTT về việc hợp tác giữa SHS và SHB triển khai hoạt động bán lẻ Trái phiếu
11/01/2022 SHS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ
07/01/2022 SHS: Công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ Bất thường 2022
05/01/2022 SHS: Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp đợt 3