SHS Hướng dẫn và biểu mẫu cho Cổ đông chưa lưu ký CP SHS thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán năm 2022
07 Tháng Tư 2022        -

 Ngày 28/2/2022, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã thông báo với Quý vị Cổ đông, Nhà Đầu tư về việc  chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng (15/5/2022) thực hiện quyền muahttps://www.shs.com.vn/Images/spacer.gif CP SHS.

Chi tiết xem tại đây:

https://www.shs.com.vn/News/2022328/1011136/shs-cbtt-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung-va-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-mua.aspx)

Lưu ý:
- Cổ đông mua cổ phiếu SHS qua Sàn hoặc qua các CTCK (VPS, TCBS, SHS, VND, SSI...) thì thực hiện trên Tài khoản chứng khoán đó, và theo hướng dẫn của CTCK đó, không thực hiện theo hướng dẫn này. (gọi là: Cổ đông đã lưu ký cổ phiếu SHS);
- Cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu SHS (tức là Cổ đông đang cầm Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần SHS), thì thực hiện theo Hướng dẫn này.

- Trước khi chuyển tiền gọi/nhắn tin cho số điện thoại 0389298080 để xác minh cổ phiếu của Cổ đông có phải là Chưa lưu ký hay không.

SHS chao ban CP 2022_HUONG DAN QUY TRINH MUA CP-chua luu ky

SHS chao ban CP 2022_GIAY DANG KY MUA CO PHAN 2022

SHS chao ban CP 2022_DE NGHI CHUYEN NHUONG QUYEN MUA

 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo.

Tin mới
28/09/2023 CBTT Quyết định của UBCKNN về việc thu hồi Quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán
21/09/2023 Người nội bộ đã hoàn thành việc bán CP SHS
09/09/2023 SHS_Bản tin Nhà đầu tư tháng 9/2023
08/09/2023 SHS_Người nội bộ đăng ký bán cổ phiếu
29/08/2023 SHS: CBTT: Người nội bộ đăng ký bán cổ phiếu
28/08/2023 SHS: CBTT Người nội bộ đăng ký bán cổ phiếu
25/08/2023 SHS: CBTT Người nội bộ đã hoàn thành việc bán CP SHS
24/08/2023 SHS thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội(BSH)
11/08/2023 Người nội bộ đã hoàn thành việc bán CP SHS
08/08/2023 SHS_Bản tin Nhà đầu tư_ tháng 8/2023
Tin trước
05/04/2022 SHS: CBTT tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
04/04/2022 SHS: CBTT Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch của VNX
28/03/2022 SHS: CBTT chào bán cổ phiếu ra công chúng và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua
28/03/2022 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
23/03/2022 CBTT Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SHS
22/03/2022 CBTT: Toàn văn Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu SHS năm 2022
22/03/2022 CBTT: SHS nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 69/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2022
08/03/2022 SHS CBTT vv đính chính thông tin (số hiệu văn bản) của các tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
02/03/2022 SHS: CBTT về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
28/01/2022 SHS: CBTT NQ&BBH ĐHĐCĐ bất thường 2022