SHS: CBTT chào bán cổ phiếu ra công chúng và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua
28 Tháng Ba 2022        -

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã thông báo với Quý vị Cổ đông, Nhà Đầu tư về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng (15/4/2022) (tức là ngày chốt DS Cổ đông) thực hiện quyền mua.
Chi tiết như sau:
Lưu ý:
- Cổ đông mua cổ phiếu SHS qua Sàn hoặc qua các CTCK (VPS, TCBS, SHS, VND, SSI...) thì thực hiện trên Tài khoản chứng khoán đó, và theo hướng dẫn của CTCK đó.  (gọi là: Cổ đông đã lưu ký cổ phiếu SHS). Do đó, cổ đông liên hệ với Công ty Chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản giao dịch để thực hiện việc đăng ký, mua/bán ...
- Cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu SHS (tức là Cổ đông đang cầm Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần SHS), thì thực hiện theo Hướng dẫn kèm theo.

Chi tiết xem tại các tệp đính kèm.

SHS_THÔNG BÁO CHÀO BÁN CP_ANNOUNCEMENT ON PUBLIC OFFERING OF SHARES

QĐ 05-2022 ty le SHNN

QĐ 08-2022 Thong qua HS chao ban

QĐ HDQT 04-2022 Cam ket trien khai NY

QĐ HDQT 03-2022 Cam ket tuan thu QDPL

QĐ HDQT 02-2022 Trien khai PA chao ban

QD HDQT 15-2022 THQ mua CP SHS 28032022

SHS_CBTTBatThuong_ThongbaochaobanNgayDangkycuoicung

Bản cáo bạch chào bán xem tại đây

Hướng dẫn của Trung tâm lưu ký CKVN v.v thực hiện quyền mua CP xem tại đây

Tin mới
28/11/2023 SHS: Chứng khoán SHS ra mắt dịch vụ giao dịch phái sinh
14/11/2023 SHS Người nội bộ đăng ký việc bán CP SHS
13/11/2023 SHS Người nội bộ đã hoàn thành việc bán CP SHS
13/11/2023 SHS_Bản tin Nhà đầu tư tháng 11 năm 2023
09/11/2023 SHS: Thông báo nâng cấp Ứng dụng giao dịch trực tuyến
07/11/2023 SHS_ Người nội bộ đăng ký bán CP SHS
02/11/2023 SHS: Thông qua Phương án vay vốn theo hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)
02/11/2023 SHS: Cơ cấu cổ đông tháng 10/2023
27/10/2023 SHS: CBTT Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh của VSDC
24/10/2023 Thông qua Phương án SHS vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô
Tin trước
28/03/2022 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
23/03/2022 CBTT Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SHS
22/03/2022 CBTT: Toàn văn Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu SHS năm 2022
22/03/2022 CBTT: SHS nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 69/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2022
08/03/2022 SHS CBTT vv đính chính thông tin (số hiệu văn bản) của các tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
02/03/2022 SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
01/03/2022 SHS: Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027
28/01/2022 SHS: CBTT NQ&BBH ĐHĐCĐ bất thường 2022
28/01/2022 SHS THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2022
27/01/2022 SHS: CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2021