SHS: Loại mã chứng khoán TDH (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 17/07/2017
17 Tháng Bảy 2017        -

Tệp đính kèm:
 20170717_174549_QD 178 DMGDKQ Loai TDH 17072017.pdf
Tin mới
17/11/2017 SHS: Thêm cổ phiếu CEE, PLX vào Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 17.11.2017.
03/11/2017 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 10.2017
06/10/2017 SHS: Công bố Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ quý IV.2017
04/10/2017 SHS: Loại KMR (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ tại SHS từ 4/10/2017
03/10/2017 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 9.2017
29/09/2017 SHS: Điều chuyển cổ phiếu CVT từ sàn HNX sang sàn HSX tại Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 29/09/2017
27/09/2017 SHS: Loại cổ phiếu BPC (Sàn HNX) khỏi danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 27/09/2017
11/09/2017 SHS: Loại SD2 (sàn HNX) ra khỏi DM chứng khoán ký quỹ từ ngày 11/09/2017
07/09/2017 SHS: Thêm VJC (sàn HSX) vào và loại EID (sàn HNX) ra khỏi DM chứng khoán ký quỹ từ 7.9.2017
05/09/2017 SHS: Danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 8/2017
Tin trước
12/07/2017 SHS: Loại cổ phiếu MAS, SED, SJE (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 11.7.2017
07/07/2017 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý III/2017
04/07/2017 SHS: Loại cổ phiếu VDS (HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ ngày 5.7.2017
04/07/2017 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 6.2017
22/06/2017 Danh mục chứng khoán thực hiện GDKQ tại SHS từ 22/06/2017
19/06/2017 SHS: Thông báo loại VNL (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký qũy từ 19/06/2017
09/06/2017 SHS: Loại cổ phiếu HU3 (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ từ ngày 09/06/2017
07/06/2017 SHS: Thông báo loại NTL (sàn HSX) và HHC, PGS (sàn HNX) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại SHS từ 6.6.2017
02/06/2017 SHS: Loại TRA (sàn HSX) ra khỏi Danh mục chứng khoán ký quỹ từ 2.6.2017.
02/06/2017 SHS: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ tháng 5.2017